Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ AEK FC DEVELOPMENT (ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ AEK FC DEVELOPMENT
(ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ)

Αναρτήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα στην ιστοσελίδα της AEK FC DEVELOPMENT (βλέπε εδώ) ο δεύτερος Ισολογισμός της εταιρείας, ο οποίος και αφορά το ημερολογιακό (Γενάρης-Δεκέμβρης) 2015. Δεδομένου ότι ο δεύτερος Ισολογισμός της εταιρείας καλύπτει ένα ολόκληρο έτος και συμπίπτει με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της μας παρέχει κάποια χρήσιμα στοιχεία τα οποία και θα σχολιάσω παρακάτω. Πριν όμως μπω στην ουσία πρέπει να σημειώσω την αθλιότητα (για την Α.Ε.Κ. μιλάμε) να συνεχίζει η εταιρεία (όπως άλλωστε και η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.) να έχει ημιτελή ιστοσελίδα. Επίσης είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Π.Α.Ε. οι διευθύνσεις των υπολοίπων ιστοσελίδων της Α.Ε.Κ. («Δικέφαλος», DEVELOPMENT, Κ.Α.Ε., Ερασιτεχνική).

Το πρώτο που πρέπει να έχετε υπ’ όψη μας είναι ότι ο δεύτερος Ισολογισμός της AEK FC DEVELOPMENT έχει συνταχθεί με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι κάποια από τα μεγέθη του Ισολογισμού παρουσιάζονται διαφορετικά σε σχέση μ’ αυτόν του 2014. Έτσι αν κάποιος μπει στον πειρασμό να συγκρίνει τον ένα Ισολογισμό με τον άλλο θ’ αντιμετωπίσει πρόβλημα. Συνεπώς καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μόνον ο δεύτερος Ισολογισμός στον οποίο παρουσιάζονται αναμορφωμένα κατά Ε.Λ.Π. τα μεγέθη του 2014.

Από πρώτη ματιά ο Ισολογισμός έχει κάποια λάθη, τόσο γραμματικά και έκφρασης όσο και σε σχέση με τα ποσοστά των αριθμοδεικτών που περιέχει. Για τα μεν πρώτα δεν θα κάνω λόγο (εκτός από ένα που ίσως έχει κάποια σημασία). Για τα δεύτερα θα δώσω τα δικά μου ποσοστά. Τα λάθος ποσοστά περιλαμβάνονται στους πίνακες της 4ης παραγράφου (Συγκριτική επισκόπηση χρηματοοικονομικών δεικτών).

Τα σωστά ποσοστά ανά Χρήση για τους Δείκτες που είναι λάθος είναι:

 • Ο Δείκτης «Λειτουργικό Αποτέλεσμα» / «Κύκλο Εργασιών» για το 2014 ήταν -7.376,31% και όχι -7.392,65% που αναφέρει το Προσάρτημα (-6.924,88/93,88)x
 • Ο Δείκτης «Λειτουργικό Αποτέλεσμα» / «Κύκλο Εργασιών» για το 2015 είναι 9,59% και όχι -9,79% που αναφέρει το Προσάρτημα (26.042,97/271.605,78)x
 • Ο Δείκτης «Αποτελέσματα μετά Φόρων / Ίδια Κεφάλαια» για το 2014 είναι μεν σωστός αλλά για το 2015 είναι λάθος. Δεδομένου ότι τόσο τ’ Αποτελέσματα μετά Φόρων όσο και τα Ίδια Κεφάλαια είναι αρνητικά ο Δείκτης είναι -277,83%, οπότε η μεταβολή του από το 2014 είναι -236,88%.

Οι υπόλοιποι Δείκτες του Προσαρτήματος είναι σωστοί.

 

Τα βασικά μεγέθη της AEK FC DEVELOPMENT.

Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και τα υπόλοιπα τους στις 31/12/2015 ήταν η εξής:

 • Η εταιρεία είχε «εμπορικές απαιτήσεις» 18.231,57 Ευρώ.
 • Η εταιρεία είχε «Ταμείο» 19.704,79 Ευρώ μειωμένο κατά 3.131,46 σε σχέση με το 2014.
 • Η εταιρεία είχε συνολικές «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 251.255,43 Ευρώ αυξημένες κατά 90.568,90 σε σχέση με το 2014.
 • Η εταιρεία είχε αρνητική «Καθαρή Θέση» σε αντίθεση με το 2014 όταν και εμφάνιζε μειωμένη μεν (λόγω ζημιών) αλλά θετική Καθαρή Θέση.

Από χρηματοοικονομικής άποψης η εταιρεία παρουσιάζει την εξής εικόνα:

«Εμπορικές απαιτήσεις»

 18.231,57

«Λοιπές απαιτήσεις»                        

 17.606,01

«Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα»

 19.704,79

Συνολικά η εταιρεία εμφανίζει αύξηση κατά 2.872,81 Ευρώ σε σχέση με το 2014.

 

Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας

Το εμπόριο είναι (τουλάχιστον αυτή τη στιγμή) η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Για τις υπόλοιπες (όπως προβλέπονται στο Καταστατικό της) βλέπε εδώ. Τα βασικά μεγέθη που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα όπως προκύπτουν από την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» διαμορφώθηκαν το 2015 ως εξής:

Καθαρές πωλήσεις (τζίρος)

271.605,78

Απογραφή εμπορευμάτων

58.381,52

Λοιπά συνήθη έσοδα

61.213,33

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

238.788,96

Στην 24η σελίδα του pdf του Ισολογισμού της ΑΕΚ FC DEVELOPMENT και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.3 Κύκλος εργασιών διαβάζουμε το εξής:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας προκύπτει από χορηγίες (τι εννοεί ο ποιητής;) προς την Εταιρεία για τη δραστηριότητα της. Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Από την ίδια παράγραφο προκύπτει η ανάλυση του τζίρου της ύψους 271.605,78 Ευρώ και ο οποίος αποτελείται από «Λιανικές πωλήσεις» ύψους 113.154,56 και «Χονδρικές πωλήσεις» ύψους 158.451,22 Ευρώ. Η ύπαρξη των «Χονδρικών πωλήσεων» σηματοδοτεί την συνεργασία της ΑΕΚ FC DEVELOPMENT με αλυσίδα καταστημάτων αθλητικών ειδών στην οποία πωλεί χονδρικώς τα είδη με το σήμα της Α.Ε.Κ.

Στην επόμενη παράγραφο 8.4 Έξοδα ανά κατηγορία παρέχεται ανάλυση του κονδυλίου ύψους 98.727,83 Ευρώ, η οποία είναι η παρακάτω:

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

50.932,71

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

33.968,89

Μισθώματα ακινήτων & Ι.Χ.Ε.

2.000,00

Λοιποί Φόροι-Τέλη

2.435,55

Έξοδα μεταφορών

2.305,95

Έξοδα ταξιδίων

3.544,50

Έξοδα διαφήμισης και εκδηλώσεων

38,00

Συνδρομές

3.370,20

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

132,03

Σημειώνω τέλος ότι η AEK FC DEVELOPMENT πλήρωσε για «Παροχές σε εργαζόμενους» (μισθοδοσία, φόρους & ασφάλιση) το ποσό των 79,728,58 Ευρώ. Καθώς δεν παρέχεται κάποια παραπάνω ανάλυση των παροχών αυτών (αλλά και του συνόλου του προσωπικού που αυτή απασχολεί) δεν μπορεί να γίνει κάποιος σχολιασμός.

Κατά την γνώμη μου και επειδή ο Ισολογισμός με τα παραρτήματα που τον συνοδεύουν έχει την έννοια της πληροφόρησης του κοινού (και των επενδυτών όπου αυτοί υπάρχουν) πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη ανάλυση σε κάποια κονδύλια. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο λογαριασμών όπως:

 • «Λοιπές απαιτήσεις» 17.606,01 Ευρώ.
 • «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» 50.932,71 Ευρώ.
 • «Λοιπά λειτουργικά έξοδα» 33.968,89 Ευρώ.
 • «Παροχές σε εργαζόμενους» 79.728,58 Ευρώ.

επίσης πρέπει να  δοθεί περισσότερη και αναλυτικότερη πληροφόρηση για το είδος και το ύψος των «χορηγιών» που λαμβάνει η εταιρεία (και που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3 του Προσαρτήματος).

Αντί επιλόγου θα κλείσω την παρουσίαση του δεύτερου Ισολογισμού της AEK FC DEVELOPMENT με τους αριθμοδείκτες που δείχνουν την αναλογία του «Κυκλοφορούντος Ενεργητικού» (δηλαδή των απαιτήσεων και του «Ταμείου») προς το σύνολο των «Υποχρεώσεων» (στην περίπτωση μας αυτές είναι μόνο «Βραχυπρόθεσμες», δηλαδή μέχρι 23 μηνών από το τέλος της Χρήσης).

Ο -γνωστός μας από προηγούμενα κείμενα- «Δείκτης Ρευστότητας» που προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου του «Κυκλοφορούντος Ενεργητικού» (55.542,37) προς το σύνολο των Υποχρεώσεων (251.255,43) είναι στο 0,22. Η τόσο χαμηλή τιμή του Δείκτη Ρευστότητας δείχνει την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της εταιρείας από τον μεγαλομέτοχο-Ιδιοκτήτης της (τον κο Θώμογλου). Άλλωστε όπως προκύπτει και από τα υπόλοιπα μεγέθη του Ισολογισμού το Μετοχικό της Κεφάλαιο εξαιτίας των συνολικών Ζημιών της εταιρείας που έχουν καταγραφεί από την αρχή της λειτουργίας της (33.575,23) έχει εξανεμιστεί.

Η εικόνα συμπληρώνεται και ξεκαθαρίζει αν υπολογίσουμε τον «Δείκτη Υπερχρέωσης». Ο «Δείκτης Υπερχρέωσης» προκύπτει αν διαιρέσουμε τα «Ξένα Κεφάλαια» προς τα «Ίδια Κεφάλαια». «Ξένα Κεφάλαια» είναι τα κεφάλαια που η εταιρεία χρησιμοποιεί για την λειτουργία της και τα οποία προέρχονται από μη μετόχους της. Τέτοιου είδους κεφάλαια είναι όσα οφείλει στους Προμηθευτές και τους Πιστωτές της (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.α.). Συνεπώς τα «Ξένα Κεφάλαια» ταυτίζονται με τις συνολικές Υποχρεώσεις της εταιρείας, αφού μη εξοφλώντας τις Υποχρεώσεις της χρηματοδοτεί την λειτουργία της. Δεδομένου ότι τα «Ίδια Κεφάλαια» (τα οποία διαμορφώνονται από τον συνυπολογισμό του Μ.Κ. και των συνολικών Κερδών/Ζημιών) είναι ήδη αρνητικά, αρνητικός θα είναι και ο Δείκτης Υπερχρέωσης. Πράγματι κάνοντας την διαίρεση (-9.575,23/251.255,43) βρίσκουμε ότι είναι -0,04. Κανονικά όσο μικρότερος του 100 είναι ο δείκτης τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Δυστυχώς στην περίπτωση μας η αρνητική τιμή είναι το ίδιο με μια τιμή πάνω από το 100.

Συμπέρασμα;

Από οικονομικής άποψης η AEK FC DEVELOPMENT εμφανίζεται υπερχρεωμένη. Την κατάσταση αυτή μπορεί να την αντιμετωπίσει/αναστρέψει είτε με χρηματοδότηση από τον μεγαλομέτοχο-Ιδιοκτήτης της (και άνθρωπο εμπιστοσύνης του Μελισσανίδη κο Θώμογλου) είτε με την εξασφάλιση μεγαλύτερης πίστωσης και ανοχής στην αποπληρωμή των τιμολογίων της από την προμηθεύτρια του αθλητικού υλικού εταιρεία. Θεωρώ ότι πλέον έφτασε η ώρα η εν λόγω εταιρεία να ενσωματωθεί (απορροφηθεί) από την Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. της οποίας άλλωστε το «σήμα» (που ανήκει τελικά στην Ερασιτεχνική) εκμεταλλεύεται. Στο σημείο αυτό η Α.Ε.Κ. πρέπει ν’ ακολουθήσει το παράδειγμα των Π.Α.Ο. και Γαύρου. Ο τελευταίος απορρόφησε την Χρήση 2014-2015 την «Θρύλος Α.Ε.» σχηματίζοντας πλέον και αυτός (εκτός του Π.Α.Ο.) «όμιλο».       

 

6 Οκτώβρη 2016
παρατηρητής 1.

 

Διαβάστηκε 2036 φορές

 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ AEK FC DEVELOPMENT (ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ)