Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τήν παρακάτω επιστολή τήν οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια και ασχολίαστη:

 

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ.

Είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ καθόλου με όσα γίνονταν γύρω από τή σύμβαση εκχώρησης στό Δημόσιο τής απαίτησης σε βάρος του Ψωμιάδη.

Με τήν απόφαση μου αυτή ήθελα κυρίως να μήν έρθω σε σύγκρουση με όλους τούς «φωστήρες» διαφορετικών ειδικοτήτωνπου ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με τό θέμα, γιατί έχω καλύτερα πράγματα να κάνω.Όμως τίς τελευταίες μέρες τό ζήτημα άρχισε να σοβαρεύει κυρίως από τήν ασχετοσύνη(;) κάποιων «δημοσιογράφων», οι οποίοι είτε λόγω τής προβληματικής σχέσης τους με τά Νέα Ελληνικά στο σχολείο, είτε επειδή εκτελούν διατεταγμένη αποστολή, γράφουν χαζομάρες ανακαλύπτοντας έναν ακόμη εχθρό τής Α.Ε.Κ. Παρακάτω ακολουθεί μιά συνοπτική παρουσίαση πάνω στό θέμα, η οποία ελπίζω να βάλει τά πάντα σε τάξη μιά και καλή.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.

Ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου Ν.4755 ψηφίστηκε από Βουλή και Γερουσία τό 1930 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α’ 198 τού Φ.Ε.Κ. Από τότε ο νόμος αυτός έχει αναθεωρηθεί κάμποσες φορές με σημαντικότερη αναθεώρηση τήν κατάργηση τής κλίμακας που προβλεπόταν για τόν υπολογισμό τού χαρτοσήμου και τήν αντικατάσταση της από ποσοστό 3% τό 1951. Τό παραπάνω ποσοστό υπόκειται και σε εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. (για να μπορεί να πληρώνει τίς αγροτικές συντάξεις και προσφάτως τό οικογενειακό επίδομα). Συνολικά τό τέλος είναι 3,6%.

Σκοπός τής επιβολής τού τέλους αυτού ήταν η φορολόγηση από τό Κράτος κάθε συναλλαγής. Οι εξαιρέσεις τίς οποίες προέβλεπε ο νόμος αναφέρονται στό άρθρο 15 παρ.2 και είναι πολύ συγκεκριμένες. Βέβαια στήν πορεία τού χρόνου προστέθηκαν αλλά και αφαιρέθηκαν συναλλαγές για τίς οποίες δεν οφειλόταν χαρτόσημο. Καμία όμως από αυτές δεν αφορά τήν σύμβαση εκχώρησης πρός τό Δημόσιο. Για δεκαετίες τά τέλη χαρτοσήμου αλλά και η μετεξέλιξη τους ο Φ.Κ.Ε. (Φόρος Κύκλου Εργασιών) ήταν τά κύρια έσοδα τού Κράτους (εξαιρουμένων τών Τελωνειακών Δασμών). Η μεγάλη αλλαγή επήλθε με τήν εισαγωγή τού Φ.Π.Α. τό 1986, όταν και καταργήθηκε πλήθος διατάξεων τόσο τού Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου όσο και ο Φ.Κ.Ε.

Με τήν επιβολή του παραπάνω τέλους η Φορολογική Αρχή αποκτούσε έσοδα απο τή συνήθη πρακτική κάποιων ιδιοκτητών εταιρειών οι οποίοι προκειμένου να ισοσκελίσουν το υπόλοιπο τού ταμείου που υπήρχε στα βιβλία τής εταιρείας τους με τό πραγματικό, χρησιμοποιούσαν ως μέσο τήν κατάρτιση συμβάσεων δωρεάς, εκχώρησης κλπ. Φυσικά για τίς διαφορές αυτές οι ίδιοι ήταν υπεύθυνοι, αφού ανάλογα με τόν επιδιωκόμενο σκοπό άλλοτε «φούσκωναν» και άλλοτε «ξεφούσκωναν» τό λογιστικό υπόλοιπο τού Ταμείου.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.

Η περίπτωση τής Α.Ε.Κ. –αν τήν δεί κάποιος ψύχραιμα– είναι η επιτομή τού τρόπου με τόν οποίο λειτούργησε και δυστυχώς συνεχίζει να λειτουργεί η εγχώρια –υποτίθεται– Αστική Τάξη, η οποία έμεινε στήν πλειοψηφία της στό περιθώριο τών διεθνών εξελίξεων και λειτούργησε παρασιτικά επιδιώκοντας να διαγκωνίζεται στούς υπουργικούς διαδρόμους για τίς Κρατικές προμήθειες. Προτίμησε να δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως οι μεταφορές (ναυτιλία) και η μεταποίηση, ενώ ήταν πάντα σε ετοιμότητα για ν’ αρπάξει «φιλέτα του Δημοσίου» με χαμηλό τίμημα. Αυτού τού τύπου η εγχώρια Αστική Τάξη προτιμά να «φουντάρει» μιά εταιρεία όταν η περαιτέρω λειτουργία της δεν τήν συμφέρει οικονομικά, επιδιώκοντας παράλληλα να μήν πληρώσει –αν είναι δυνατόν– ούτε μιά δεκάρα.

Στούς εκπροσώπους αυτής τής Τάξης η Κυβέρνηση έκανε τήν χάρη να γράψει και να ψηφίσει μία από τίς πλέον ξεκάθαρες σε διατύπωση διατάξεις, για τήν εφαρμογή τής οποίας δεν απαιτείτο ούτε καν Ερμηνευτική Εγκύκλιος και η οποία προκάλεσε αισθήματα ζήλιας για τήν αρτιότητα της σε όλους τούς Λογιστές-Φοροτεχνικούς τής χώρας. Αναφέρεται λοιπόν στό άρθρο 10 παρ. 1 τού Ν.4224/2013 τό εξής:

«Σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία, για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησης του εκκαθαριστή, η οποία γίνεται δεκτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, το Δημόσιο να αποδέχεται την εκχώρηση των απαιτήσεων, από σύμβαση ή αδικοπραξία, του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου κατά τρίτων, εφόσον αυτές έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις...»

Κρίσιμο εν προκειμένω είναι να ξεκαθαρίσουμε 2-3 όρους για «να μήν χάσουμε τή μπάλλα»:

Κινητή περιουσία: Μετρητά, μετοχές, ομόλογα και γενικά κάθε είδους αξιόγραφα.

Ακίνητη περιουσία: Κάθε είδους ακίνητο.

Εξόφληση: Η ολοσχερής πληρωμή ενός χρέους.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις: Αυτές που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί χθές.

Εφαρμόζοντας τούς παραπάνω ορισμούς ξαναγράφουμε τήν φράση ως εξής:

«Σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή (Μετρητά, μετοχές, ομόλογα και γενικά κάθε είδους αξιόγραφα) ή ακίνητη περιουσία (Κάθε είδους ακίνητο), για τήν εξόφληση (Η ολοσχερής πληρωμή ενός χρέους) τών ληξιπρόθεσμων (Αυτές που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί χθές) υποχρεώσεων τους πρός τό Δημόσιο...».

Μετατρέποντας τά λόγια σε νούμερα ξαναγράφουμε τήν πρόταση στήν τελική της μορφή:

«Σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή (76.368,37 είχε υπόλοιπο Ταμείου ο Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης) ή ακίνητη περιουσία (δεν έχει τίποτα), για τήν εξόφληση (24.731.594,38 Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία) τών ληξιπρόθεσμων (Αυτές που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί χθές) υποχρεώσεων τους πρός τό Δημόσιο...».

Η «ΧΑΖΟΜΑΡΑ» ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΣΩΝ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

Φτάνουμε λοιπόν στό προκείμενο. Χθές τό ΑΕΚ365 και σήμερα (15/4/2013) η «ΩΡΑ» δημοσιεύουν τό ίδιο κομμάτι με τό οποίο μιλούν για τόν «παραλογισμό / παράνοια με τό χαρτόσημο τού Θεοχάρη». Προκειμένου να μην υποστείτε τήν ταλαιπωρία να τό διαβάσετε –όσοι τυχεροί δεν τό διαβάσατε ήδη– σας γνωρίζω ότι ο κεντρικός συλλογισμός είναι ο εξής:

«Είναι παράλογο να ζητείται από τήν Α.Ε.Κ. τό χαρτόσημο αφού είναι χρεοκοπημένη και δεν μπορεί να πληρώσει τό Δημόσιο. Γι’ αυτό άλλωστε και προχωρά στήν εκχώρηση. Αν η Α.Ε.Κ. είχε τά 3 εκ. για να πληρώσει τό χαρτόσημο δεν θα ενέπιπτε στίς προυποθέσεις τής διάταξης που ειδικά γι’ αυτή νομοθέτησε η Κυβέρνηση».

Είναι προφανές ότι αυτός που σκέφτηκε τόν παραπάνω συλλογισμό έχει κάνει σοβαρό λάθος. Τό κριτήριο για τήν υπαγωγή ή όχι στήν ρύθμιση τού άρθρου 10 του Ν.4224/2013 είναι αν είτε η κινητή είτε η ακίνητη περιουσία επαρκούν για τήν ολοσχερή εξόφληση όλων τών υποχρεώσεων τής Π.Α.Ε. πρό τό Δημόσιο. Αν δεν επαρκούν, τότε μπορεί η Π.Α.Ε. να υπαχθεί στή ρύθμιση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν οφείλει χαρτόσημο.

Άρα δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:

  • Είτε τήν πάτησαν επειδή η σχέση τους με τά Νέα Ελληνικά στο σχολείο ήταν προβληματική και δεν κατάλαβαν καλά τήν διατύπωση,
  • Είτε και τά δύο παραπάνω δημοσιεύματα (καθώς και οι όποιες αναπαραγωγές τους) είναι μιά απέλπιδα προσπάθεια εκβιασμού τής κυβέρνησης στό πρόσωπο του Γ.Γ.Δ.Ε. Θεοχάρη.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σήμερα «πανηγυρίζουν» τα ΑΕΚτζήδικα Μέσα «Ενημέρωσης» για τήν λύση η οποία δόθηκε στό πρόβλημα. Βέβαια τήν προηγούενη βδομάδα μας ενημέρωναν ότι «αν και δεν έχει βρεθεί λύση, ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία». Σήμερα λοιπόν τά ίδια ΑΕΚτζήδικα Μέσα «Ενημέρωσης» μας ενημερώνουν για τήν «πρόθεση του κυρίου Οικονομόπουλου ν’ αποσύρει τα ασφαλιστικά μέτρα αν μέχρι τίς 4 Μαίου δεν βρεθεί λύση με τό χαρτόσημο. Φυσικά στήν περίπτωση αυτή τό Δημόσιο θα χάσει τήν ευκαιρία να πάρει λεφτά από τόν Ψωμιάδη....»

Αυτή η αντίδραση μου θυμίζει τήν παιδιάστικη αντίδραση να κρατάμε τήν αναπνοή μας ώσπου να σκάσουμε, προκειμένου να εκδικηθούμε με τόν θάνατο μας τούς «κακούς» γονείς μας που μας μάλωσαν άδικα. Φυσικά ούτε τότε έπιανε, ούτε και τώρα θα πιάσει. Εδώ ολόκληρος Ιβάν «παρακαλά» τό «Αθηνοκεντρικό Κράτος» να εισπράξει μόνο τό κεφάλαιο τών οφειλομένων φόρων (διαγράφοντας τά πρόστιμα και τίς προσαυξήσεις) και αυτοί τόν «γράφουν» και περιμένει ο κύριος Οικονομόπουλος να περάσει αυτός ο «εκβιασμός»;

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ποτέ δεν αναθέτεις σ’ έναν Δικηγόρο (ή τόν αφήνεις να διεκπεραιώσει) τή δουλειά ενός Λογιστή. Σας τό καταθέτω και από πικρή προσωπική μου πείρα. Θ’ ασχοληθεί μόνο με τά τυπικά και θ’ αφήσει μισά όσα έχουν σχέση με τήν Εφορία, δημιουργώντας έτσι αργότερα μεγάλα προβλήματα, τά οποία όσο αργότερα τ’ αντιμετωπίζεις τόσο τό χειρότερο για όλους. «Έκαστος στο είδος του».

Υ.Γ.1. Λίγο πρίν δημοσιευτεί τό παρόν, «έπεσα πάνω» στήν παρακάτω ανάρτηση, η οποία και αξίζει να διαβαστεί απ’ όσους χειρίζονται τήν υπόθεση του χαρτοσήμου από νομικής πλευράς. Εγώ δεν θα τή σχολιάσω καθότι τό αντικείμενο δεν άπτεται τής Λογιστικής Επιστήμης που λένε και στα πανεπιστήμια.

Υ.Γ.2. υποτίθεται ότι όλα θα έχουν τελειώσει ώς τίς 10 Μάη, όπως μας πληροφορεί άλλωσρε και τό έγκυρο ΑΕΚ365. Μετά τήν ημερομηνία θα επανέλθω δημοσιεύοντας κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και έγγραφα, για να μη τούς δώσω «πάτημα» να πούν ότι τούς δημιούργησα εμπόδια.

 

Κοτσώνης Κωνσταντίνος.
Λογιστής (μεταξύ άλλων).

Διαβάστηκε 6872 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ.