Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016 (Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016
(Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το απόλυτο συγκριτικό τέστ των βασικότερων μεγεθών από οικονομική άποψη για τις πέντε «μεγάλες» ομάδες του Ελληνικού μπάσκετ προκειμένου να βγάλετε τα σωστά συμπεράσματα για την οικονομική τους κατάσταση. Το συγκεκριμένο συγκριτικό τέστ θα το βρείτε μόνο εδώ, μιας και όλες οι αναλύσεις που ενδεχομένως βρείτε αφορούν είτε μια είτε το πολύ δύο Κ.Α.Ε. (σε σύγκριση) μόνο και μόνο για ν’ αποδειχθεί ποιός ιδοκτήτης χάνει περισσότερα λεφτά από τον άλλο. Η σύγκριση αφορά την προ-περασμένη Χρήση (2015-2016) και όχι την περασμένη (2016-2017) για την οποία ακόμη ΔΕΝ έχουν δημοσιεύσει Ισολογισμούς η Α.Ε.Κ., o Άρης και ο Γαύρος.

Για την επιμέρους παρουσίαση των Ισολογισμών και των οικονομικών μεγεθών καθεμιάς Κ.Α.Ε. σας παραπέμπουμε για την μεν Α.Ε.Κ. εδώ, για τον Άρη εδώ, για τον Γαύρο εδώ, για τον Π.Α.Ο. εδώ και τέλος γαι τον Π.Α.Ο.Κ. εδώ.

Η αναλυτική παρουσίαση που ακολουθεί ασχολείται μόνο με όσα οικονομικά μεγέθη έχουν όντως σημασία είτε μιλάμε για ειδικούς είτε όχι. Έτσι επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τα:

  • Έσοδα (Τζίρος).
  • Έξοδα.
  • Απαιτήσεις.
  • Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες – Συνολικές).
  • Χρηματοδότηση (Α.Μ.Κ. – Δάνεια).

Επιπλέον έτσι για να γίνεται κουβέντα παρατίθενται τα Ίδια Κεφάλαια και οι Ζημιές. Τα δύο αυτά μεγέθη δεν μας απασχολούν στην ουσία καθώς δεν είναι συγκρίσιμα αφού οι ομάδες δεν έχουν πρόσβαση στον ίδιο τύπο εσόδων (π.χ. άλλα τα έσοδα του CHAMPIONS LEAGUE και άλλα της Ευρωλίγκα). Ωστόσο η εξέλιξη τόσο των Ιδίων Κεφαλαίων όσο και των Ζημιών είναι ενδεικτική του υφεσιακού κύκλου στον οποίο έχει εισέλθει και συνεχίζει να κινείται το Επαγγελματικό μας Μπάσκετ, ειδικά μετά την εκδήλωση της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης.

Προκειμένου να υπάρχει μια βάση σύγκρισης οι Απαιτήσεις, οι Υποχρεώσεις και η Χρηματοδότηση παρουσιάζονται τόσο σ’ απόλυτα μεγέθη (αριθμούς) όσο και ως ποσοστά επί των Εσόδων. Τέλος τόσο στα Έσοδα όσο και στα Έξοδα περιλαμβάνονται όλα εκτός των Χρηαμτοοικονομικών (έσοδα και έξοδα τραπεζών).

Υπενθυμίζουμε ότι από τις παραπάνω Κ.Α.Ε. μόνον ο Γαύρος και ο Π.Α.Ο. δεν έχουν «μηδενίσει» τα Χρέη τους, καθώς ο Άρης επανασυστήθηκε το 2003, ο Π.Α.Ο.Κ. το 2004 και η Α.Ε.Κ. το 2014.

Πρώτος παρατίθεται ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται πληροφορικά: τα Ίδια Κεφάλαια, οι Ζημιές, τα Έσοδα και τα Έξοδα.

ΟΜΑΔΑ ΙΔ.ΚΕΦ. ΖΗΜΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Α.Ε.Κ. -1.719.795,22 -4.089.795,22 1.833.868,32 4.786.922,50
ΑΡΗΣ -4.569.861,77 -6.476.934,14 1.676.464,91 3.338.863,10
ΓΑΥΡΟΣ -5.658.678,16 -55.365.728,16 8.037.057,74 21.855.554,54
Π.Α.Ο. -5.598.086,60 -54.518.017,92 12.107.243,95 11.269.619,29
Π.Α.Ο.Κ. -3.282.880,78 -4.484.469,66 1.457.686,50 1.885.404,69

 

Ακολουθεί αυτός στον οποίο εκφράζονται οι Απαιτήσεις ως ποσοστό των Εσόδων (Τζίρου). Υπενθυμίζω ότι τα ποσά που αναφέρονται στους Ισολογισμούς είναι τ’ ανείσπρακτα υπόλοιπα. Συνεπώς μεγάλα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό ή κακό, αφού για να βγάλουμε τελικό συμπέρασμα πρέπει να γνωρίζουμε την ωρίμανση των υπολοίπων (aging για τους Ελληνάρες) κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ %
Α.Ε.Κ. 1.833.868,32 219.101,63 11,95%
ΑΡΗΣ 1.676.464,91 419.921,87 25,05%
ΓΑΥΡΟΣ 8.037.057,74 4.304.155,27 53,55%
Π.Α.Ο. 12.107.243,95 2.586.057,27 21,36%
Π.Α.Ο.Κ. 1.457.686,50 1.211.941,42 83,14%

Οι δύο επόμενοι πίνακες εμφανίζουν ο μεν πρώτος τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων) ο δε δεύτερος τις Συνολικές Υποχρεώσεις ως ποσοστό επί του Τζίρου. Τα ευρήματα των δύο αυτών πινάκων (καθώς και του τελευταίου) θα σχολιαστούν μαζί στο τέλος λαμβάνοντας την μορφή ενός γενικού (συνολικού) συμπεράσματος.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 1.833.868,32 2.342.642,49 127,74%
ΑΡΗΣ 1.676.464,91 3.574.688,08 213,23%
ΓΑΥΡΟΣ 8.037.057,74 11.373.263,86 141,51%
Π.Α.Ο. 12.107.243,95 8.437.451,30 69,69%
Π.Α.Ο.Κ. 1.457.686,50 3.486.119,43 239,15%

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 1.833.868,32 2.342.642,49 127,74%
ΑΡΗΣ 1.676.464,91 5.719.327,13 341,15%
ΓΑΥΡΟΣ 8.037.057,74 11.772.063,86 146,47%
Π.Α.Ο. 12.107.243,95 12.031.951,30 99,38%
Π.Α.Ο.Κ. 1.457.686,50 4.936.243,67 338,64%

 

Τέλος παρατίθεται ο πίνακας της Χρηματοδότησης στον οποίο εμφανίζονται τόσο χωριστά τα λεφτά που προέρχονται από Α.Μ.Κ. και Δάνεια όσο και συνολικά, ενώ εκφράζονται ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων).

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο πίνακα σημειώνω πως για τον Γαύρο το συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνει τόσο την Α.Μ.Κ. ύψους 12 εκ. που ολοκληρώθηκε την Χρήση 2015-2016, όσο και τα 12.601.750 που είχαν καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιούνη 2016 έναντι απόφασης Α.Μ.Κ. 15 εκ. Ο συνυπολογισμός τους ήταν απαραίτητος ειδικά αν συνυπολογίζουμε την μείωση των Υποχρεώσεων της Κ.Α.Ε. από το 2015 και την πληρωμή των εξόδων της Χρήσης 2015-2016. Αλλιώς η τόσο μεγάλη μείωση τους (ταυτόχρονα με την εξόφληση των τρεχόντων Εξόδων) θα ήταν απλώς ακατανόητη.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ Α.Μ.Κ. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝ. ΧΡΗΜ. %
Α.Ε.Κ. 1.833.868,32 1.731.000,00 0,00 1.731.000,00 94,39%
ΑΡΗΣ 1.676.464,91 0,00 2.104.639,05 2.104.639,05 125,54%
ΓΑΥΡΟΣ 8.037.057,74 24.601.750,00 0,00 24.601.750,00 306,10%
Π.Α.Ο. 12.107.243,95 0,00 0,00 0,00 0,00%
Π.Α.Ο.Κ. 1.457.686,50 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

 

Συμπέρασμα.

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει αβίαστα η δύσκολη ως αδιέξοδη κατά περίπτωση οικονομική κατάσταση όλων των «μεγάλων» πλήν Π.Α.Ο. και Π.Α.Ο.Κ., η οποία για Α.Ε.Κ., Άρη και Γαύρο αποδεικνύεται επιπλέον και από την ανάγκη χρηματοδότησης τους με δανεικά ή με Α.Μ.Κ. στην Χρήση 2015-2016.

Για να μην μπερδεύεστε όσο το Συνολικό Χρέος (Υποχρεώσεις) πλησιάζει (δεν το συζητάμε καν αν το υπερβαίνει) το ποσοστό 100% τόσο μεγαλύτερο «μνημόνιο» πρέπει να εφαρμόσει η ομάδα-εταιρεία (Κ.Α.Ε.) αν θέλει μακροπρόθεσμα να βγάζει την σεζόν χωρίς δανεικά και χρηματοδότηση του ιδιοκτήτη της. Όσον αφορά τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Π.Α.Ο.Κ. ο οποίος χρωστά κάτι παραπάνω από δύο φορές τον Τζίρο του, με δεύτερο τον Άρη (λίγο πάνω από δυό φορές) και τον Γαύρο τρίτο.

Στις Συνολικές Υποχρεώσεις η μεν τριάδα δεν αλλάζει αν και εδώ στην πρώτη θέση περνά ο Άρης αφήνοντας δεύτερο τον Π.Α.Ο.Κ.

Τέλος για να βγεί η περίοδος 2016-2017 χρειάστηκε η Ιδιοκτησία της Α.Ε.Κ. να βάλει στο Ταμείο της εταιρείας ως Α.Μ.Κ. το 94% του Τζίρου της, όταν ως ποσοστό (όχι όμως ως λεφτά) οι Αγγελόπουλοι έβαλαν σχεδόν το 306%. Ο δε Άρης χρηματοδοτήθηκε με δανεικά τα οποία ως ποσοστό τυ Τζίρου του έφτασαν στο 125%. Στον αντίποδα σε Π.Α.Ο. και Π.Α.Ο.Κ. δεν χρειάστηκε να μπεί ούτε λεπτό ως δανεισμός ή ως Α.Μ.Κ. στα Ταμεία τους.

Από τα παραπάνω πιστεύω ότι είναι προφανές πως:

  • Σε καλύτερη θέση από τους πέντε «μεγάλους» είναι από κάθε άποψη ο Π.Α.Ο. (αν και στις Απαιτήσεις ως ποσοστό επί των Εσόδων έρχεται δεύτερος μετά την Α.Ε.Κ.).
  • Μετά τον Π.Α.Ο. θα μπορούσε να καταταχτεί η Α.Ε.Κ. της οποίας η οικονομική κατάσταση εμφανίζεται ελεγχόμενη. Η Α.Ε.Κ. το μικρότερο ποσοστό απαιτήσεων ως πρός τον Τζίρο της, πράγμα που σημαίνει ότι έχει εισπράξει το μεγαλύτερο ποσοστό του Τζίρου της μέσα στην Χρήση (κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της).
  • Τρίτος στην κατάταξη είναι συνολικά ο Γαύρος (αν και τόσο στις Απαιτήσεις ως ποσοστό επί των Εσόδων όσο και στο ποσοστό Χρηματοδότησης ως προς τον Τζίρο έρχεται μετά τoν Άρη).
  • Προτελευταίο στην κατάταξη θα έβαζα τον Π.Α.Ο.Κ. ο οποίος για την Χρήση 2015-2016 από πολλές απόψεις είναι επί της ουσίας «ισόβαθμος» με τον συμπολίτη του Άρη. Ωστόσο, επειδή για τον Π.Α.Ο.Κ. έχουμε εικόνα και για την περασμένη Χρήση στην οποία βελτιώνει συνεχώς τα οικονομικά του μεγέθη.
  • Για τον Άρη το μόνο που έχει αξία να ειπωθεί είναι ότι και από οικονομικής άποψης η εικόνα του είναι αντίστοιχη των προβλημάτων που αυτός αντιμετώπισε και στην Χρήση 2016-2017. Η όποια βελτίωση (αν και εφ’ όσον σημειωθεί) θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό της Χρήσης 2018-2019.

Αυτή είναι η συγκριτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών των πέντε «μεγάλων» του Ελληνικού Μπάσκετ για την περίοδο 2015-2016. Μετά την δημοσίευση όλων των Ισολογισμών για την περασμένη Χρήση (2016-2017) θα επανέλθουμε με νέα συγκριτική παρουσίαση.

                                                                                                    12 Ιούνη 2018
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 693 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016 (Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)