Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΟΣΑ ΞΟΔΕΨΕ Η ΒΙΑΜΑΡ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ» ΤΗΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
(ΠΟΣΑ ΞΟΔΕΨΕ Η ΒΙΑΜΑΡ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ» ΤΗΣ)

Στην λειτουργία μιας εταιρείας υπάρχει -εξ’ αιτίας του νομικού πλαισίου- μια εγγενής αντίφαση. Από τη μια η εταιρεία είναι «νομικό πρόσωπο» και γι’ αυτό έχει μια σειρά από δικαιώματα. Από την άλλη όντας ένα νομικό κατασκεύασμα για την προφύλαξη των μετόχων της εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα και εντιμότητα της Διοίκησης της. Διοίκησης, η οποία διορίζεται από τους μετόχους της εταιρείας και υποτίθεται ότι λειτουργεί για λογαριασμό τους (άρα και της εταιρείας). Τα πράγματα γίνονται περίεργα όταν τα πρόσωπα των μετόχων ταυτίζονται μ’ αυτά της Διοίκησης. Ακόμη περισσότερο όταν οι μέτοχοι είναι λίγοι και έχουν φιλική μεταξύ τους σχέση.

Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., της ιδιοκτήτριας εταιρείας της Π.Α.Ε. Ξάνθης. Μέτοχοι της ΒΙΑΜΑΡ είναι εξ’ ημισίας (από 50%) οι Χρ. Πανόπουλος και Πολυχρόνης Συγγελίδης.

Σήμερα, θα σας δώσουμε την οικονομική διάσταση της αξίας των μετοχών της Ξάνθης όπως επίσης και την σχετικά πρόσφατη οικονομική κατάσταση της ΒΙΑΜΑΡ.

Οι Πανόπουλος-Συγγελίδης «μπήκαν» στην Π.Α.Ε. Ξάνθη στις 10/10/1991 όταν σε ξενοδοχείο παρουσιάστηκε η συμφωνία του ερασιτέχνη μαζί τους. Όπως προκύπτει και από τον Ισολογισμό Χρήσης 1993-1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι την στιγμή εισόδου των δύο επιχειρηματιών ήταν το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον Νόμο για τη συμμετοχή στην Α’ Εθνική (200 εκ. Δρχ.).

Στη Χρήση 2017-2018 το Μ.Κ. της Ξάνθης είχε φτάσει τα 4.635.813,90 Ευρώ μέρος του οποίου (σχεδόν 500 χιλ.) προερχόταν από μετοχοποίηση οφειλής στην ΒΙΑΜΑΡ. Μετατρέποντας τα 200 εκ. Δρχ. σε Ευρώ (586.940,57 Ευρώ) και αφαιρώντας τα από το Μ.Κ. της Χρήσης 2017-2018 βρίσκουμε πως η ΒΙΑΜΑΡ (Πανόπουλος-Συγγελίδης) εισέφερε στην Π.Α.Ε. Ξάνθη 4.048.873,33 Ευρώ.

Αυτά τα 4 εκ. (χωρίς να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό) η ΒΙΑΜΑΡ τα αποτίμησε όταν πούλησε τις μετοχές της Ξάνθης στην INSPORTS στα 150.000 Ευρώ!!!

Θα είχε αξία και ενδιαφέρον αν το «νομικό πρόσωπο» της ΒΙΑΜΑΡ μπορούσε να μιλήσει και να μας πει πως νοιώθει που οι ιδιοκτήτες της (ξε)πούλησαν στους εαυτούς τους (INSPORTS) για 150.000 κάτι που κόστισε τουλάχιστον 4 εκ. (χωρίς τον πληθωρισμό). Ευτυχώς, που η ΒΙΑΜΑΡ δεν έχει άλλους μετόχους▪ οπότε και θα ετίθετο ζήτημα για το χαμηλό τίμημα της πώλησης.

Υποτίθεται, πως η ΒΙΑΜΑΡ πούλησε τις μετοχές της Ξάνθης στην προσπάθεια του εξορθολογισμού του ομίλου της μετά την διακοπή της συνεργασίας με την SKODA. Για τον ίδιο λόγο πούλησε και την VIALAND. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δικαιολογία για την πώληση της Ξάνθης ΔΕΝ ευσταθεί. Δεν ευσταθεί γιατί και η νέα πιο «ευέλικτη» εταιρεία (INSPORTS Ι.Κ.Ε.) ανήκει στα ίδια πρόσωπα που ανήκει και η ΒΙΑΜΑΡ. Προφανώς, ο πραγματικός λόγος θ’ αποκαλυφθεί εν καιρώ. Ακόμη κι έτσι, όμως, μπορούμε να εικάσουμε μέσα από την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της.

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται όλες οι Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της ΒΙΑΜΑΡ. Όπως θα δείτε σε τέσσερις περιπτώσεις (1989, 1993, 1997, 2010) μέρος της Α.Μ.Κ. (ή όλη όπως το 2010) αφορά την αναπροσαρμογή (αύξηση) της αξίας των παγίων της. Δηλαδή, σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά είναι πλασματικά αφού ΔΕΝ αφορούν εισφορά μετρητών.

ΕΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ. ΝΟΜΙΣΜΑ
1975 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1975 2.500.000 0 2.500.000 7.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1976 15.000.000 0 15.000.000 22.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1978 10.000.000 0 10.000.000 32.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1981 10.000.000 0 10.000.000 42.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1984 20.000.000 0 20.000.000 62.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1989 1.389.000 13.611.000 15.000.000 77.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1990 50.000.000 0 50.000.000 127.500.000 ΔΡΑΧΜΗ
1990 35.500.000 0 35.500.000 163.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1990 50.000.000 0 50.000.000 213.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1991 50.000.000 0 50.000.000 263.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1991 50.000.000 0 50.000.000 313.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1992 200.000.000 0 200.000.000 513.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1993 121.000.000 0 121.000.000 634.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1993 1.387.263 43.612.737 45.000.000 679.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1994 350.000.000 0 350.000.000 1.029.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1997 54.666.777 216.333.223 271.000.000 1.300.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1998 700.000.000 0 700.000.000 2.000.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
1999 900.000.000 0 900.000.000 2.900.000.000 ΔΡΑΧΜΗ
2001 64.525.000 0 64.525.000 2.964.525.000 ΔΡΑΧΜΗ
ΣΥΝΟΛΑ 2.690.968.040 273.556.960 2.964.525.000 2.964.525.000
           
ΕΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ. ΝΟΜΙΣΜΑ
2001 7.897.191,61 802.808,39 8.700.000,00 8.700.000,00 ΕΥΡΩ
2006 12.276,00 0,00 12.276,00 8.712.276,00 ΕΥΡΩ
2010 0,00 3.961.164,00 3.961.164,00 12.673.440,00 ΕΥΡΩ
2014 192.372,00 0,00 192.372,00 12.865.812,00 ΕΥΡΩ
2016 -7.236.027,61 -4.763.972,39 -12.000.000,00 865.812,00 ΕΥΡΩ
2019 -400.002,00 0,00 -400.002,00 465.810,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΑ 465.810,00 0,00 465.810,00 465.810,00

Το 2016 και το 2019 όπως προκύπτει και από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε μετά την τελευταία μείωση (βλέπε εδώ) η εταιρεία προέβη σε δύο μειώσεις Μ.Κ. με επιστροφή μετρητών στους δύο μετόχους. Δεδομένου ότι το σύνολο των εισφορών σε μετρητά είναι συνολικά 8.101.839,61 Ευρώ (από τα οποία πλέον έχουν απομείνει 465.810) και η συνολική μείωση του Μ.Κ. έφτασε τα 12.400.002 Ευρώ είναι προφανές ότι η διαφορά (4.763.972,39) που πήραν πίσω σε μετρητά οι Πανόπουλος-Συγγελίδης είναι η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (η οποία γίνεται όταν και με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία).

Έτσι κάνοντας τις πράξεις οι Πανόπουλος-Συγγελίδης πήραν πίσω σε μετρητά:

  • 4.763.972,39 που αφορούν την αναπροσαρμογή των παγίων και
  • 7.636.029,61 που προέρχονται από την εισφορά μετρητών.

Στο σημείο αυτό έχουν την αξία τους οι παρακάτω διαπιστώσεις:

  • Το 2015 η ΒΙΑΜΑΡ χρώσταγε σε τράπεζες συνολικά 9 εκ. Ευρώ.
  • Το 2016 ρυθμίζει το σύνολο του δανεισμού σε δεκαετές ομολογιακό δάνειο.
  • Το 2017 εξοφλεί το σύνολο του δανείου.
  • Σε κάθε περίπτωση και παρά τη συρρίκνωση του Τζίρου της το σύνολο των πραγματικών οφειλών της είναι κατώτερο του ύψους των χρημάτων που διαθέτει.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη και όταν έχουμε στην διάθεση μας όλα τα κομμάτια του πάζλ είναι σίγουρο πως θα μας λυθεί και η απορία για τη σκοπιμότητα της μεταβίβασης των μετοχών της Π.Α.Ε. Ξάνθης στην INSPORTS I.K.E. Μέχρι τότε κάθε τι από τα παραπάνω έχει την αξία (και τη σημασία) του.

(Για όσους έχουν όρεξη παρέχονται οι Ισολογισμοί των Χρήσεων 20162017 & 2018.

27 Φλεβάρη 2020
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 539 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΟΣΑ ΞΟΔΕΨΕ Η ΒΙΑΜΑΡ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ» ΤΗΣ)