Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ 2019 (ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ 2019
(ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;)

Σήμερα, οι «πανταχού παρόντες» σας παρουσιάζουν τον πέμπτο Ισολογισμό της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» τον οποίο ενέκρινε η Γ.Σ. της εταιρείας. Ο συγκεκριμένος Ισολογισμός είναι ο πλέον ενδιαφέρων και γι’ αυτό θα παρουσιαστούν όλοι οι πίνακες που περιέχει. Στον Ισολογισμό του 2019 εμφανίζονται πλέον πολλά περισσότερα δεδομένα σχετικά με την χρηματοδότηση του γηπέδου. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά δεν είναι τα μεγάλα (πλέον) νούμερα αλλά τα στοιχεία που προκύπτουν από την μεταβολή τους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι μεταβολές των υπολοίπων των λογαριασμών δείχνουν ότι η κατασκευή έχει (από λογιστική και μόνο όψη) εισέλθει σ’ έναν «οργασμό». Ωστόσο, από την ανάγνωση των μεμονωμένων λογαριασμών χωρίς την μεταξύ τους συσχέτιση ΔΕΝ μπορούν να βγουν σωστά συμπεράσματα (τα οποία θα δούμε την επόμενη εβδομάδα). Σήμερα θα περιοριστούμε στην παρουσίαση του Ισολογισμού και μόνον.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει όλα τα μεγέθη του Ισολογισμού του 2019 και την μεταβολή τους σε σχέση με την Χρήση του 2018. Για την καλύτερη παρουσίαση του Ισολογισμού χρησιμοποιήσαμε πέντε διαφορετικά χρώματα καθένα από τα οποία παραπέμπει σε δύο πίνακες από αυτούς που ακολουθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
Λοιπά Ενσώματα Πάγια 27.324.218,68 14.030.329,37 13.293.889,31 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά Αϋλα 1.200,00 1.800,00 -600,00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αναβαλλόμενοι Φόροι (απαιτήσεις) 8.321,35 9.982,47 -1.661,12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Εμπορικές Απαιτήσεις 147.054,42 970.669,93 -823.615,51 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπές Απαιτήσεις 1.790.313,23 2.880.114,31 -1.089.801,08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Προπληρωμένα Έξοδα 1.154.378,67 1.091.611,84 62.766,83 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 3.045.034,65 197.607,89 2.847.426,76 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.653.038,10 2.653.038,10 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αποτελέσματα εις Νέο -52.783,89 -54.089,57 1.305,68 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 2.014.119,45 4.002.654,18 -1.988.534,73 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 1.503.161,32 1.503.161,32 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Εμπορικές Υποχρεώσεις 924.848,31 783.351,24 141.497,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Φόρος Εισοδήματος 11.418,91 1.000,00 10.418,91 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Λοιποί Φόροι και Τέλη 68.881,60 84.870,10 -15.988,50 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ασφαλιστικά Ταμεία 9.528,77 45.044,65 -35.515,88 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26.338.308,43 10.163.085,79 16.175.222,64 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ο δεύτερος πίνακας αφορά τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της εταιρείας, η οποία το 2019 είχε Τζίρο 463 χιλ. Ευρώ και πραγματοποίησε Κέρδη σχεδόν 2 χιλ. Ευρώ (το ποσό που προκύπτει από την μεταβολή του Λογ/μου «Αποτελέσματα εις Νέο» δεν συμφωνούν στο ποσό αυτό).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 462.973,50 605.000,00 -142.026,50
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -600,00 -600,00 0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -423.084,19 -392.029,03 -31.055,16
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -25.596,40 -7.484,59 -18.111,81
-11.418,91 0,00 -11.418,91
ΣΥΝΟΛΑ 2.274,00 204.886,38 -202.612,38

Στον τρίτο πίνακα παρουσιάζονται οι Ταμειακές Ροές, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με την έμμεση μέθοδο (την πιο «μπακαλίστικη»).

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 18.129.850,80 6.240.303,12 11.889.547,68
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -13.293.889,31 -10.560.458,69 -2.733.430,62
ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -1.988.534,73 4.005.055,35 -5.993.590,08
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 2.847.426,76 -315.100,22 3.162.526,98
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 197.607,89 512.708,11 -315.100,22
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.045.034,65 197.607,89 2.847.426,76

Ακολουθούν οι πίνακες με την ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων, των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών και των Χρεωστικών Τόκων και Συναφών Εξόδων. Σχετικά με τον πίνακα των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων του επίσημου Ισολογισμού (σελ. 26 του pdf) έχω να παρατηρήσω ότι τα μεν σύνολα είναι μεν ορθά, την ίδια στιγμή που στην ανάλυση ο Φόρος Εισοδήματος (Τέλος Επιτηδεύματος) ύψους 1.000 Ευρώ της Χρήσης 2018 έχει συνυπολογιστεί στον Λογ/μό «Λοιποί Φόροι-Τέλη».

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Φ.Π.Α. 1.619.847,36 2.774.648,44 -1.154.801,08
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.512,35 22.512,35 0,00
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 147.953,52 82.953,52 65.000,00
1.790.313,23 2.880.114,31 -1.089.801,08
       
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.503.161,32 1.503.161,32 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 924.848,31 783.351,24 141.497,07
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.418,91 1.000,00 10.418,91
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 68.881,60 84.870,10 -15.988,50
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 9.528,77 45.044,65 -35.515,88
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 26.338.308,43 10.163.085,79 16.175.222,64
ΣΥΝΟΛΑ 28.856.147,34 12.580.513,10 16.275.634,24
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 253.603,11 60.114,00 193.489,11
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 49.667,10 52.755,54 -3.088,44
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.108,00 0,00 3.108,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 49.633,15 9.954,56 39.678,59
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 67.072,83 268.594,93 -201.522,10
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 0,00 610,00 -610,00
ΣΥΝΟΛΑ 423.084,19 392.029,03 31.055,16
       
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 21.840,08 5.522,11 16.317,97
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.756,32 1.962,48 1.793,84
ΣΥΝΟΛΑ 25.596,40 7.484,59 18.111,81

Σχετικά με τον Δείκτη Ρευστότητας (Ταμειακά Διαθέσιμα/Συνολικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» βρίσκεται για το 2019 στο 0,11 αντί 0,02 το 2018. Ως προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ο δείκτης διαμορφώνεται στο 0,10 από 0,01 πέρυσι. Αν, ωστόσο, συνυπολογίζαμε τις κάθε είδους Απαιτήσεις ο Δείκτης διαμορφώνεται στο 0,20 από 0,31 το 2018.

Τα πλέον σημαντικά σημεία του πέμπτου Ισολογισμού της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» είναι τα εξής:

  • Όπως αναφέρεται στην σελίδα 25 του Ισολογισμού (26 του pdf) στις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» τα 19.040.000 από συνολικά 26.338.308,43 αφορούν καταθέσεις που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Προφανώς, αυτά τα λεφτά προέρχονται από τον περίφημο «κουμπαρά» για το γήπεδο. Σε σχέση με την Α.Μ.Κ. που πιστοποιήθηκε το 2020 (βλέπε εδώ) το ποσό υπολείπεται μόνο κατά 600 χιλ. Ευρώ.
  • Όπως προκύπτει από τον ίδιο πίνακα (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) η εταιρεία δεν πλήρωσε τίποτα από το δάνειο του 1,5 εκ. που έλαβε το 2017.
  • Τέλος, από τον Ισολογισμό προκύπτει ότι η Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση των 4 εκ. Ευρώ, η οποία αφορά το δάνειο της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» από την Π.Α.Ε. στις 31 Δεκέμβρη 2019 είχε μειωθεί στα 2.014.119,45 Ευρώ.

Δεδομένης της καθυστέρησης με την οποία δημοσιεύονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (10 μήνες μετά τη λήξη της Χρήσης) και την παντελή (σκόπιμη) έλλειψη πληροφόρησης, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ευχηθώ η Διοίκηση της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» να έχει λάβει τις καλύτερες για τα συνολικά συμφέροντα της Α.Ε.Κ. αποφάσεις για την χρηματοδότηση του γηπέδου (αν και όπως θα δούμε μέσα από τα επίσημα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να υπάρχουν ζητήματα σχετικά μ’ αυτή).

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

29 Οκτώβρη 2020
«πανταχού παρών 1».

Διαβάστηκε 188 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ 2019 (ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;)