Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020 (ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΧΡΕΗ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020
(ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΧΡΕΗ)

Οι «πουθενάδες» σας παρουσιάζουν σήμερα τον Ισολογισμό της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. για την περίοδο 2019-2020 όπως αυτός ανέβηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (βλέπε εδώ). Η παρουσίαση του Ισολογισμού θα γίνει με τον ίδιο όπως και του Γαύρου αφού και ο Παναθηναϊκός σχηματίζει Όμιλο. Και από τον Ισολογισμό του Π.Α.Ο. επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα που προέκυψε από τον Ισολογισμού του Γαύρου. Ωστόσο ο Ισολογισμός του Π.Α.Ο. έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς τον Όμιλο αποτελούν η Π.Α.Ε. ως μητρική και άλλες τρείς θυγατρικές. Κατά την γνώμη μας όλες οι μεγάλες Π.Α.Ε. θα έπρεπε ν’ αποτελούν Ομίλους, οι οποίοι να περιέχουν όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται για λογαριασμό τους όπως στην περίπτωση του Π.Α.Ο.

 • Η εταιρεία (Π.Α.Ε.) αποτελεί όμιλο με τις ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε., GREEN TEAM A.E. και ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ε., στις οποίες και κατέχει το 100% των μετοχών τους.
 • Την περίοδο Ιούλη 2019 - Ιούνη 2020 η Π.Α.Ε. παρουσίασε Ζημιά 9.969.125 Ευρώ, ενώ ο Όμιλος συνολική Ζημιά 8.418.598 Ευρώ.
 • Η Π.Α.Ε. είχε σε σχέση με την περίοδο 2018-2019 μειωμένα έσοδα κατά σχεδόν 644.000 (12,4 από 13,9 εκ.) την ίδια στιγμή που τα έξοδα της αυξήθηκαν κατά 3,5 εκ. (20,4 από 16,9 εκ.). Έτσι για την περίοδο 2019-2020 η Π.Α.Ε. εμφάνισε όπως και πέρυσι Ζημιές σημαντικά μεγαλύτερες.       

Π.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Σε σχέση με πέρυσι τα μεγέθη του Ενεργητικού παρουσιάζουν την παρακάτω εξέλιξη:

 • «Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 4.823.817 Ευρώ από 2.336.521 Ευρώ το 2019. Στο κονδύλι αυτό το οποίο περιλαμβάνει πάγια όπως μεταξύ άλλων κτίρια και εγκαταστάσεις υπάρχει αύξηση κατά 2.487.296 Ευρώ.  
 • Τα «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» που εκφράζουν την αξία των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών ήταν στις 30 Ιούνη 2020 4.180.451 Ευρώ από 5.410.632 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυτό παρουσίασε μείωση κατά 1.230.181 Ευρώ.
 • «Επενδύσεις σε θυγατρικές» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 2.925.238 Ευρώ από 4.846.923 το 2019, μειώθηκε δε κατά 1.921.685 Ευρώ.
 • «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 73.561 Ευρώ από 609.390 Ευρώ το 2019. Μειώθηκαν κατά 535.829 Ευρώ.
 • «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 3.404.201 Ευρώ από 1.748.264 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι παρουσίασε αύξηση κατά 1.655.937 Ευρώ.
 • «Λοιπές Απαιτήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 453.569 Ευρώ από 632.922 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι παρουσίασε μείωση κατά 179.353 Ευρώ.
 • «Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 656.725 από 212.754 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε κατά 443.971 Ευρώ.
 • «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 326.942 Ευρώ από 97.383 Ευρώ το 2019. Παρουσιάζει αύξηση κατά 229.559 Ευρώ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ.

 • «Μετοχικό Κεφάλαιο» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 46.908.935 Ευρώ από 36.432.935 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 10.476.000 Ευρώ.
 • «Διαφορά υπέρ το άρτιο» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 30.447.713 Ευρώ όσο και το 2019.
 • «Λοιπά Αποθεματικά» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 1.059.527 Ευρώ από 1.059.527 το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 1.480.282 Ευρώ.
 • «Αποτελέσματα Εις Νέον» τα οποία στις 30 Ιούνη 2020 ήταν -89.981.110 Ευρώ από -80.013.704 Ευρώ το 2019. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα συσσωρευμένα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι Ζημιές. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 9.967.406 Ευρώ.
 • «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 -10.084.653 Ευρώ από -12.073.528 Ευρώ το 2019. Στο σύνολο αυτό συμψηφίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Το κονδύλι αυτό μειώθηκε κατά 1.988.875 Ευρώ.
 • «Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 367.449 Ευρώ από 334.122 το 2019. Το κονδύλι σε σχέση με το 2018 αυξήθηκε κατά 33.327 Ευρώ.
 • «Λοιπές προβλέψεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 147.268 Ευρώ από 1.260.005 το 2019. Το κονδύλι μειώθηκε κατά 1.112.737 Ευρώ.
 • «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 5.353.411 Ευρώ από 6.467.667 το 2019. Το κονδύλι μειώθηκε κατά 1.114.256 Ευρώ.
 • «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 4.872.716 Ευρώ από 7.275.597 Ευρώ το 2018. Το κονδύλι μειώθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 2.402.881 Ευρώ.
 • «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2019 6.256.073 Ευρώ από 3.097.606 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 3.158.467 Ευρώ.
 • «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 347.802 από μηδέν το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 347.802 Ευρώ.  
 • «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 6.797.741 Ευρώ από 9.416.422 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι μειώθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 2.618.681 Ευρώ.
 • «Σύνολο Υποχρεώσεων» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 26.929.158 Ευρώ από 27.968.317 Ευρώ το 2019 μειωμένες κατά 1.039.159 Ευρώ.

Ταμειακές Ροές.

Οι «Ταμειακές Ροές» όχι μόνο μετρούν το ποσό των χρημάτων που περνά από το Ταμείο της εταιρείας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, αλλά και το κατατάσσουν ανά κατηγορία δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πολύπλευρη πληροφόρηση στο κοινό και τους επενδυτές οι οποίοι έτσι είναι σε θέση να την αξιολογήσουν καλύτερα (αποτελεσματικότερα) και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Π.Α.Ε. προκύπτει ότι:

 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες» εμφάνισαν στις 30 Ιούνη 2020 έλλειμμα 10.004.256 Ευρώ από έλλειμμα 7.316.397 Ευρώ το 2019. Η αύξηση του ελλείμματος είναι της τάξης των 2.687.859 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες» στις 30 Ιούνη 2020 εμφάνισαν έλλειμμα 1.585.489 Ευρώ από έλλειμμα 1.094.619 Ευρώ το 2019. Στην κατηγορία αυτή συμψηφίζονται οι εισπράξεις από πώληση παικτών μ’ αυτές για την απόκτηση παικτών. Η αύξηση είναι της τάξης των 490.870 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 πλεόνασμα 11.819.305 Ευρώ από 8.080.598 Ευρώ το 2019. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα εισπραχθέντα κεφάλαια από Α.Μ.Κ. καθώς και από Δάνεια μείον τις πληρωμές τους. Το κονδύλι αυξήθηκε κατά 3.738.707 Ευρώ.
 • «Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών» στο οποίο συμψηφίζονται τα τρία παραπάνω ποσά δίνοντας μας για τις 30 Ιούνη 2020 πλεόνασμα 229.560 Ευρώ έναντι ελλείμματος 330.419 το 2019. Η αύξηση είναι της τάξης των 559.979 Ευρώ και μετά από αυτή το υπόλοιπο του Ταμείου («Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα») αυξήθηκε κατά 229.560 Ευρώ σε σχέση με το 2019 φτάνοντας τα 326.942 Ευρώ.
 • Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι 0,26 από 0,14 το 2019. Θα έπρεπε να είναι πάνω από 1, ενώ για να μην υπάρχει πρόβλημα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2. Αν τώρα εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο στο σύνολο των Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε το πηλίκο πέφτει στο 0,18 από 0,10 το 2019.

Εκτός όμως από τ’ αποτελέσματα της Π.Α.Ε. υπάρχουν και τ’ αποτελέσματα του Ομίλου (τον οποίο σχηματίζουν η Π.Α.Ε. και οι: ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε., GREEN TEAM A.E. και ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΑΝΑΪΚΟΥ Α.Ε.) τα οποία θα δούμε ευθύς αμέσως.

ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε. & ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε., GREEN TEAM A.E. και ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ε.).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

 • «Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 8.418.857 Ευρώ από 6.117.184 Ευρώ το 2019. Στο κονδύλι αυτό το οποίο περιλαμβάνει πάγια όπως μεταξύ άλλων κτίρια και εγκαταστάσεις υπάρχει αύξηση 2.301.673 Ευρώ.  
 • Τα «’Αυλα περιουσιακά στοιχεία» που εκφράζουν (κυρίως) την αξία των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών σ’ επίπεδο ομίλου παρέμειναν αναλλοίωτα.
 • «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 75.866 Ευρώ από 611.695 Ευρώ το 2019. Μειώθηκαν κατά 535.829 Ευρώ.
 • «Αποθέματα» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 80.419 Ευρώ από 71.912 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε κατά 4.553 Ευρώ.
 • «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 3.431.481 Ευρώ από 1.831.286 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι παρουσίασε αύξηση κατά 1.600.195 Ευρώ.
 • «Λοιπές Απαιτήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 87.078 Ευρώ από 338.338 το 2019. Το κονδύλι σε σχέση με το 2019 μειώθηκε κατά 251.260 Ευρώ.
 • «Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 658.845 Ευρώ από 213.261 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι παρουσίασε αύξηση κατά 445.584 Ευρώ.
 • «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 332.113 Ευρώ από 105.296 Ευρώ το 2019. Παρουσιάζει αύξηση κατά 226.817 Ευρώ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ.

 • «Μετοχικό Κεφάλαιο» σ’ επίπεδο ομίλου παρέμεινε αναλλοίωτο.
 • «Διαφορά υπέρ το άρτιο» σ’ επίπεδο ομίλου παρέμεινε αναλλοίωτο.
 • «Λοιπά Αποθεματικά» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 2.589.294 Ευρώ από 1.109.228 το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 1.480.066 Ευρώ.
 • «Αποτελέσματα Εις Νέον» τα οποία στις 30 Ιούνη 2020 ήταν -90.532.307 Ευρώ από -82.115.644 Ευρώ το 2019. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα συσσωρευμένα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι Ζημιές. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 8.416.663 Ευρώ.
 • «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 -10.586.366 Ευρώ από -14.125.768 Ευρώ το 2019. Στο σύνολο αυτό συμψηφίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Το κονδύλι αυτό μειώθηκε κατά 3.539.402 Ευρώ.
 • «Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 403.487 Ευρώ από 368.4334 το 2019. Το κονδύλι σε σχέση με το 2018 αυξήθηκε κατά 35.053 Ευρώ.
 • «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση» σ’ επίπεδο ομίλου παρέμεινε αναλλοίωτο.
 • «Λοιπές προβλέψεις» σ’ επίπεδο ομίλου παρέμεινε αναλλοίωτο.
 • «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 6.176.247 Ευρώ από 7.291.092 το 2019. Το κονδύλι μειώθηκε κατά 1.114.845 Ευρώ.
 • «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 4.887.574 Ευρώ από 7.190.814 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι μειώθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 2.303.240 Ευρώ.
 • «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 6.262.993 Ευρώ από 3.141.347 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 3.121.646 Ευρώ.
 • «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση» σ’ επίπεδο ομίλου παρέμεινε αναλλοίωτο.  
 • «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2019 6.819.314 Ευρώ από 9.457.904 Ευρώ το 2019. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 2.638.590 Ευρώ.
 • «Σύνολο Υποχρεώσεων» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 27.852.726 Ευρώ από 28.825.372 Ευρώ το 2019 μειωμένες κατά 972.646 Ευρώ.

Ταμειακές Ροές.

Οι «Ταμειακές Ροές» σ’ επίπεδο Ομίλου και πάντα σε σύγκριση με το 2019 ήταν:

 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες» εμφάνισαν στις 30 Ιούνη 2020 έλλειμμα 10.144.877 Ευρώ από έλλειμμα 7.336.208 Ευρώ το 2019. Η αύξηση του ελλείμματος είναι της τάξης των 2.808.669 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες» στις 30 Ιούνη 2020 εμφάνισαν έλλειμμα 1.586.306 Ευρώ από έλλειμμα 1.067.179 Ευρώ το 2019. Στην κατηγορία αυτή συμψηφίζονται οι εισπράξεις από πώληση παικτών μ’ αυτές για την απόκτηση παικτών. Η αύξηση είναι της τάξης των 519.127 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες» ήταν στις 30 Ιούνη 2020 πλεόνασμα 11.958.000 Ευρώ από πλεόνασμα 8.070.698 Ευρώ το 2019. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα εισπραχθέντα κεφάλαια από Α.Μ.Κ. καθώς και από Δάνεια μείον τις πληρωμές τους. Το κονδύλι αυξήθηκε κατά 3.887.302 Ευρώ.
 • «Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών» στο οποίο συμψηφίζονται τα τρία παραπάνω ποσά δίνοντας μας για τις 30 Ιούνη 2020 πλεόνασμα 226.817 Ευρώ έναντι ελλείμματος 333.290 το 2019. Η αύξηση είναι της τάξης των 560.107 Ευρώ και μετά από αυτή το υπόλοιπο του Ταμείου («Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα») αυξήθηκε κατά 226.817 Ευρώ σε σχέση με το 2019 φτάνοντας τα 332.113 Ευρώ .
 • Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι 0,25 από 0,13 το 2019. Θα έπρεπε να είναι πάνω από 1, ενώ για να μην υπάρχει πρόβλημα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2. Αν τώρα εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο στο σύνολο των Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε το πηλίκο πέφτει στο 0,16 από 0,09 το 2019.

Εκτός όμως των παραπάνω ενδιαφέρον έχει η ανάλυση ανά πηγή προέλευσης των Εσόδων. Σύμφωνα μ’ αυτή τα Έσοδα προήλθαν από:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 1.018.194 1.558.948 -540.754
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 6.687.932 3.455.130 3.232.802
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 2.661.818 5.004.000 -2.342.182
ΕΜΠΟΡΙΚΑ 187.406 246.099 -58.693
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ UEFA & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 377.088 622.602 -245.514
ΛΟΙΠΑ 1.455.790 3.046.065 -1.590.275
ΣΥΝΟΛΑ 12.388.228 13.932.844 -1.544.616

Ακολουθεί επιπλέον η ανάλυση των «Λοιπών Εσόδων»:

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 22.347 118.086 -95.739
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 22.683 119.863 -97.180
ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.460 30.599 -18.139
ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΟΥΙΤΩΝ 20.000 20.000 0
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 264.086 409.810 -145.724
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΣΓΣΕΙΣ 918 0 918
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 206 15 191
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 1.113.089 2.347.692 -1.234.603
ΣΥΝΟΛΑ 1.455.789 3.046.065 -1.590.276

Ο επόμενος πίνακας περιέχει την μετοχική σύνθεση της Π.Α.Ε., η οποία διακρίνεται από μεγάλη ποικιλία.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ %
SORTIVO INTERNATIONAL LTD 42.285.255 27,04
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 94.426.121 60,39
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 15.636.311 10,00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012 3.574.427 2,29
ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ 441.002 0,28
ΣΥΝΟΛΑ 156.363.116 100,00

Κατά την Χρήση 2019-2020 κάνοντας τις προσθαφαιρέσεις βρίσκουμε πως στο ταμείο της Π.Α.Ε. μπήκαν μέσω Α.Μ.Κ. 11.956.282 Ευρώ.

Η Π.Α.Ε. δεν έχει πλέον καμία δανειακή υποχρέωση.

Τέλος ενδιαφέρον έχουν τα ποσά τόσο της Π.Α.Ε. όσο και του Ομίλου με τα «συνδεδεμένα μέρη» στα οποία εκτός του ερασιτέχνη ανήκουν τα βασικά διοικητικά στελέχη, οι θυγατρικές καθώς κι οι μέτοχοι.

Η Π.Α.Ε. είχε για την Χρήση 2019-2020:

 • «Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών» συνολικά 1.117.431 Ευρώ από 1.133.588 Ευρώ το 2019. Από αυτά τα 17.431 (29.588) αφορούν πωλήσεις σε θυγατρικές και 1.100.000 (1.104.000) πωλήσεις στα υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη.
 • «Έξοδα από αγορά και λήψεις υπηρεσιών» συνολικά 771.758 Ευρώ από 295.859 το 2019. Για αγορές και λήψεις υπηρεσιών από θυγατρικές τα ποσά είναι 9.663 (41.112), από τα υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 479.993 (2.155) και από μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 282.162 (252.591).
 • «Απαιτήσεις» συνολικά 232.214 Ευρώ από 172.753 το 2019, από τα οποία 219.608 αφορούν συναλλαγές με θυγατρικές και τα υπόλοιπα 12.706 τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη.
 • «Υποχρεώσεις» συνολικά 3.514.110 Ευρώ από 2.511.799 το 2019. Από το ποσό αυτό 199.984 (287.289) αφορούν τις θυγατρικές, 3.309.917 (2.173.295) αφορούν τα υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη και 4.209 (51.215) τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη.

Απ’ όλα τα παραπάνω και παρά την πληροφόρηση (χωρίς περαιτέρω ανάλυση) που παρέχεται δεν καθίσταται δυνατόν στον εξωτερικό παρατηρητή να μορφώσει άποψη για τις οικονομικές δοσοληψίες της Π.Α.Ε. με τον ερασιτέχνη.

Ακολουθούν μια σειρά πληροφοριακοί πίνακες για την πληρέστερη ενημέρωση σας.

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν ο μεν πρώτος την ανάλυση των Λειτουργικών Εξόδων τα οποία συμψηφιζόμενα με τα Έσοδα προσδιορίζουν τα τελικά αποτελέσματα. Ο δε δεύτερος την περαιτέρω ανάλυση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων. Και στις δύο περιπτώσεις τα νούμερα δίνονται σε σύγκριση με την περσυνή χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 703.484 201.751 501.733
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 12.386.322 8.694.976 3.691.346
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 1.170.093 1.350.467 -180.374
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 245.940 374.367 -128.427
ΛΟΙΠΑ 5.879.685 6.255.189 -375.504
ΣΥΝΟΛΑ 20.385.524 16.876.750 3.508.774
       
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 76.398 360.427 -284.029
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 191.546 4.857 186.689
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 218.328 793.636 -575.308
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 720.640 1.408.977 -688.337
ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 73.389 72.677 712
ΔΙΑΦΟΡΑ Α' ΟΜΑΔΑΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 736.382 863.190 -126.808
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 74.037 50.809 23.228
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 594.318 630.348 -36.030
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 153 198 -45
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 256.548 0 256.548
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 256.086 205.252 50.834
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 274.517 552.182 -277.665
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.921.685 200.000 1.721.685
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 357.622 831.082 -473.460
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 56.823 185.399 -128.576
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 71.395 96.155 -24.760
ΣΥΝΟΛΑ 5.879.867 6.255.189 -375.322

Οι επόμενοι πίνακες αφορούν ο μεν πρώτος τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ο δε δεύτερος την ανάλυση των Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων, ο τρίτος τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, ο τέταρτος την ανάλυση των Προμηθευτών και Συναφών Υποχρεώσεων και ο πέμπτος την ανάλυση των Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Τέλος υπάρχει και έκτος πίνακας, ο οποίος περιέχει μια σπάνια ανάλυση των Φορολογικών Υποχρεώσεων ύψους 6.256.072 και οι οποίες αποτελούν τμήμα των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 367.449 334.122 33.327
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2.287.783 0 2.287.783
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 147.268 1.260.005 -1.112.737
ΛΟΙΠΕΣ 5.353.411 6.467.667 -1.114.256
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 498.917 116.898 382.019
ΣΥΝΟΛΑ 8.654.828 8.178.692 476.136
       
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 30.000 182.054 -152.054
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 1.511.994 2.114.533 -602.539
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 244.971 448.971 -204.000
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.535 0 6.535
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.559.911 3.722.110 -162.199
ΣΥΝΟΛΑ 5.353.411 6.467.668 -1.114.257
       
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 4.872.716 7.275.597 -2.402.881
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 6.256.073 3.097.606 3.158.467
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 347.802 0 347.802
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.797.741 9.416.422 -2.618.681
ΣΥΝΟΛΑ 18.274.332 19.789.625 -1.515.293
       
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.142.290 1.583.127 -440.837
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.275.691 1.828.824 -553.133
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 690.937 2.086.337 -1.395.400
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 485.711 195.558 290.153
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 1.278.087 1.581.750 -303.663
ΣΥΝΟΛΑ 4.872.716 7.275.596 -2.402.880
       
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 113.481 597.117 -483.636
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 414.270 240.662 173.608
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 509.758 914.170 -404.412
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2.411.277 2.190.652 220.625
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΦΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.008.519 910.081 98.438
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 357.964 234.555 123.409
ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ/ΝΑ ΜΕΡΗ & ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 54.355 10.569 43.786
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 69.326 0 69.326
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 1.858.790 4.318.616 -2.459.826
ΣΥΝΟΛΑ 6.797.740 9.416.422 -2.618.682
       
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
Φ.Μ.Υ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 168.984 83.268 85.716
Φ.Μ.Υ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1.402.752 120.442 1.282.310
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 3.966.990 2.606.156 1.360.834
Φ.Π.Α. 621.080 182.390 438.690
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 96.266 105.350 -9.084
ΣΥΝΟΛΑ 6.256.072 3.097.606 3.158.466

Ο επόμενος πίνακας είναι η ανάλυση των Λειτουργικών Εξόδων και ειδικότερα των Αμοιβών των Εργαζομένων και οι Λοιπές  Παροχές.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΜΙΣΘΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.997.514 1.055.488 942.026
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 9.499.064 6.847.424 2.651.640
ΠΡΙΜ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 301.363 323.235 -21.872
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 588.380 468.829 119.551
ΣΥΝΟΛΑ 12.386.321 8.694.976 3.691.345

Οι επόμενοι δύο πίνακες αφορούν ανάλυση των Απαιτήσεων. Ο μεν πρώτος σχετικά με τις Εμπορικές Απαιτήσεις, ο δε δεύτερος σχετικά με τις Λοιπές Απαιτήσεις.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 3.874.277 2.368.548 1.505.729
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 10.000 96.500 -86.500
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -480.076 -716.784 5.652
ΣΥΝΟΛΑ 3.404.201 1.748.264 1.424.881
       
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 191.130 126.048 65.082
ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 83.221 92.526 -9.305
ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 371.620 330.095 41.525
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 84.249 84.249 0
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 0 5 -5
ΣΥΝΟΛΑ 730.220 632.923 97.297

Συμπέρασμα.

Συμπερασματικά, η Χρήση 2019-2020 ήταν μια χρονιά μεγάλων Ζημιών και μικρής μείωσης των Χρεών. Ήταν, δηλαδή μια χρονιά «σταθεροποίησης». Η μείωση των Χρεών ήταν της τάξης του 1 εκ. Ευρώ. Ωστόσο, δεδομένων των μεγάλων Ζημιών η Π.Α.Ε. τα «έβγαλε πέρα» αποκλειστικά εξαιτίας της χρηματοδότησης του ιδιοκτήτη της.

Στον τελευταίο πίνακα της παρουσίασης μας δίνεται η εξέλιξη των Χρεών (Υποχρεώσεων) από την στιγμή που ανέλαβαν οι Αλαφούζος και «Παναθηναϊκή Συμμαχία» μέχρι και τον Ιούνη 2020.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
2011-2012 36.156.536 0
2012-2013 36.261.067 104.531
2013-2014 39.931.129 3.670.062
2014-2015 37.226.043 -2.705.086
2015-2016 43.915.974 6.689.931
2016-2017 57.441.881 13.525.907
2017-2018 49.016.383 -8.425.498
2018-2019 27.968.317 -21.048.066
2019-2020 26.929.158 -1.039.159
ΔΙΑΦΟΡΑ 2011-2012 ΜΕ 2019-2020 -9.227.378  

Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

07 Μάη 2021
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 308 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020 (ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΧΡΕΗ)